เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องพิมพ์สลิป 58 mm WINMAX-PP581

Posted in สินค้าทั้งหมด, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
Tagged , , , , , , , ,

WINMAX-PP581
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องพิมพ์สลิป 58 mm WINMAX-PP581
Thermal Printer POS WINMAX-PP581 Manual Cutter
…………………………………..
• เครื่องปริ้นใบเสร็จ เครื่องพิมพ์สลิป ขนาด 58 มม.
• พิมพ์ด้วยความร้อนไม่ต้องใช้หมึก
• ความเร็ว 70 มม.ต่อวินาที
• การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์สลิป : USB
• น้ำหนักเครื่องปริ้นสลิป : 2.2 กิโลกรัม
…………………………………..

• Read more >> ……………..

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องพิมพ์สลิป 58 mm WINMAX-PP581W

Posted in สินค้าทั้งหมด, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
Tagged , , , , , , , ,

WINMAX-PP581W
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องพิมพ์สลิป 58 mm WINMAX-PP581W
Receipt POS  Printer 58mm White color
…………………………………..
• เครื่องปริ้นใบเสร็จ เครื่องพิมพ์สลิป ขนาด 58 มม.
• พิมพ์ด้วยความร้อนไม่ต้องใช้หมึก
• ความเร็ว 70 มม.ต่อวินาที
• การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์สลิป : USB
• น้ำหนักเครื่องปริ้นสลิป : 2.2 กิโลกรัม
…………………………………..

• Read more >> ……………..

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องพิมพ์สลิป 58 mm WINMAX-PP582

Posted in สินค้าทั้งหมด, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
Tagged , , , , , , , ,

WINMAX-PP582
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 58 mm
Receipt POS Printer 58 mm
…………………………………..
• เครื่องปริ้นใบเสร็จ เครื่องพิมพ์สลิป ขนาด 58 มม.
• พิมพ์ด้วยความร้อนไม่ต้องใช้หมึก
• ความเร็ว 70 มม.ต่อวินาที
• การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์สลิป : USB
• น้ำหนักเครื่องปริ้นสลิป : 2.2 กิโลกรัม
…………………………………..

• Read more >> ……………..

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องพิมพ์สลิป 58 mm WINMAX-PP582W

Posted in สินค้าทั้งหมด, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
Tagged , , , , , , , ,

WINMAX-PP582W
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 58 mm
Receipt POS Printer 58 mm
…………………………………..
• เครื่องปริ้นใบเสร็จ เครื่องพิมพ์สลิป ขนาด 58 มม.
• พิมพ์ด้วยความร้อนไม่ต้องใช้หมึก
• ความเร็ว 70 มม.ต่อวินาที
• การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์สลิป : USB
• น้ำหนักเครื่องปริ้นสลิป : 2.2 กิโลกรัม
…………………………………..

• Read more >> ……………..

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องพิมพ์สลิป 58 mm WINMAX-GP-58L

Posted in สินค้าทั้งหมด, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
Tagged , , , , , , , , ,

WINMAX-GP-58L
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 58 mm ฉีกกระดาษด้วยมือ สีดำ
Thermal Printer POS WINMAX-GP-58L Manual Cutter
…………………………………..
• ความเร็วเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 50 มม. ต่อวินาที
• เครื่องปริ้นใบเสร็จฉีกกระดาษด้วยมือ (Manual Cutter)
• เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินใช้ระบบความร้อนในการพิมพ์
• ขนาดเครื่องปริ้นใบเสร็จรับเงิน 185x100x120 มม.
• การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์สลิป USB
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 58 mm WINMAX-GS581

Posted in สินค้าทั้งหมด, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
Tagged , , , , , , , ,

WINMAX-GS581
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 58 mm Receipt POS Printer WINMAX-GS581
58mm Receipt POS Printer – ตัดกระดาษอัตโนมัติ
…………………………………..
• เครื่องปริ้นใบเสร็จ เครื่องพิมพ์สลิป ขนาด 58 มม.
• พิมพ์ด้วยความร้อนไม่ต้องใช้หมึก
• ความเร็ว 130 มม.ต่อวินาที ตัดอัตโนมัติ
• การเชื่อมต่อกับเครื่องปริ้นใบเสร็จ : USB
• เครื่องปริ้นสลิป ทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เครื่องปริ้นใบเสร็จ 58 mm WINMAX-XPT58K

Posted in สินค้าทั้งหมด, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
Tagged , , , , , , , ,

WINMAX-XPT58K
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 58 mm Receipt POS Printer WINMAX-XPT58K
58mm Receipt  Printer – ตัดกระดาษอัตโนมัติ
…………………………………..
• เครื่องปริ้นใบเสร็จ เครื่องพิมพ์สลิป ขนาด 58 มม.
• พิมพ์ด้วยความร้อนไม่ต้องใช้หมึก
• ความเร็ว 220 มม.ต่อวินาที ตัดอัตโนมัติ
• การเชื่อมต่อกับเครื่องปริ้นใบเสร็จ : USB
• เครื่องปริ้นสลิป ทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน
…………………………………..

• Read more >> ……………..

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 80 มม. Thermal Printer WINMAX-PP801

Posted in สินค้าทั้งหมด, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
Tagged , , , , , , , , ,

WINMAX-PP801
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 80mm ตัดกระดาษอัตโนมัติ WINMAX-PP801
Receipt printer USB Port  WINMAX-PP801
…………………………………..
• เครื่องปริ้นใบเสร็จ เครื่องพิมพ์สลิป ขนาด 80 มม.
• พิมพ์ด้วยความร้อนไม่ต้องใช้หมึก
• ความเร็ว 230 มม.ต่อวินาที ตัดอัตโนมัติ
• การเชื่อมต่อกับเครื่องปริ้นใบเสร็จ : USB
• น้ำหนักเครื่องปริ้นใบเสร็จ : 4.2 กิโลกรัม
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 80MM WINMAX-PP802

Posted in สินค้าทั้งหมด, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
Tagged , , , , , , , ,

WINMAX-PP802
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 80 mm Thermal Printer WINMAX-PP802
Receipt  printer  Port WINMAX-PP802
…………………………………..
• เครื่องปริ้นใบเสร็จ เครื่องพิมพ์สลิป ขนาด 80 มม.
• พิมพ์ด้วยความร้อนไม่ต้องใช้หมึก
• ความเร็ว 160 มม.ต่อวินาที ตัดกระดาษด้วยมือ
• การเชื่อมต่อกับเครื่องปริ้นใบเสร็จ : USB
• น้ำหนักเครื่องพิมพ์ความร้อน : 2.4 กิโลกรัม
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องปริ้นใบเสร็จ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 80 mm WINMAX-PP804

Posted in สินค้าทั้งหมด, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
Tagged , , , , , , , , ,

WINMAX-PP804
เครื่องปริ้นใบเสร็จ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 80 mm
Thermal Printer 80mm with Auto Cutter Winmax
…………………………………..
• เครื่องปริ้นใบเสร็จ เครื่องพิมพ์สลิป ขนาด 80 มม.
• พิมพ์ด้วยความร้อนไม่ต้องใช้หมึก
• ความเร็ว 180 มม.ต่อวินาที ตัดอัตโนมัติ
• การเชื่อมต่อกับเครื่องปริ้นใบเสร็จ : USB
• ขนาดเครื่องปริ้นใบเสร็จ เครื่องปริ้นสลิป : 200x145x137 มม.
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องปริ้นใบเสร็จ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 80 mm WINMAX-XP-Q200

Posted in สินค้าทั้งหมด, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
Tagged , , , , , , , ,

WINMAX-XP-Q200
เครื่องปริ้นใบเสร็จ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 80 มม.
Thermal Printer WINMAX-XP-Q200 80 mm.
…………………………………..
• ความเร็วเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 200 มม. ต่อวินาที
• ระบบการตัดกระดาษอัตโนมัติ (Auto Cutter)
• เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ระบบความร้อน (Direct thermal)
• ขนาดเครื่องปริ้นใบเสร็จ 14 x 14 x 19.5 ซม.
• น้ำหนักเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 1.12 กก.
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องปริ้นใบเสร็จ 58mm/80mm CT-S310II

Posted in สินค้าทั้งหมด, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
Tagged , , , , , , , ,

CITIZEN CT-S310II
เครื่องปริ้นใบเสร็จ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 58mm/80mm CT-S310II
Receipt Printer 58-80 mm USB Port Auto Cutter
…………………………………..
• เครื่องปริ้นใบเสร็จ เครื่องพิมพ์สลิป ขนาด 58-80 มม.
• พิมพ์ด้วยความร้อนไม่ต้องใช้หมึก
• ความเร็ว 160 มม.ต่อวินาที ตัดอัตโนมัติ
• การเชื่อมต่อกับเครื่องปริ้นใบเสร็จ : USB
• น้ำหนักเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน : 2.5 กิโลกรัม
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จไร้สาย WIFI Receipt Printer ขนาด 80 มม.

Posted in สินค้าทั้งหมด, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
Tagged , , , , , , , , ,

WINMAX-GP-U80160I
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จไร้สาย WIFI Printer ขนาด 80 มม.
Wireless Thermal Printer 80mm Auto Cutter
…………………………………..
• ความเร็วเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 160 มม. ต่อวินาที
• เครื่องปริ้นใบเสร็จรับเงิน ตัดกระดาษอัตโนมัติ (Auto Cutter)
• เครื่องพิมพ์ใบเสร็จใช้ระบบความร้อนในการพิมพ์
• ขนาดเครื่องปริ้นใบเสร็จ 170x135x115 มม.
• การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์สลิป Wifi TCP/IP
…………………………………..
• Read more >> ……………..

คอมพิวเตอร์ All in One จอทัชสกรีน POS 15 นิ้ว สำหรับขายหน้าร้าน พร้อมจอแสดงราคาสินค้าแบบ 2 บรรทัด

Posted in ชุด POS Touch All in 1, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , , ,

WINMAX-AIO-1
คอมพิวเตอร์ All in One จอทัชสกรีน POS 15 นิ้ว สำหรับขายหน้าร้าน พร้อมจอแสดงราคาสินค้าแบบ 2 บรรทัด
Touch Screen All-in-One 15 inch POS System Red Color
…………………………………………………………………
• CPU  :  N2800 Dual core 1.86GHz
• HDD  :  320 GB
• RAM  :  DDR3  2GB
• Power  :  DC 12V 5-8A
…………………………………………………………………

• Read more >> ……………..