เครื่องยิงบาร์โค้ด Signature SC101 พร้อมขาตั้ง

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , , , ,

Signature SC101
เครื่องยิงบาร์โค้ด Signature SC101 พร้อมขาตั้ง
Barcode Scanner Signature SC101 สีดำ
…………………………………..
• ความละเอียดเครื่องยิงบาร์โค้ด : การใช้งานมือถือ, การตรวจหาอัตโนมัติ
• ขนาดของเครื่องสแกนบาร์โค้ด : 9.5×6.7×15.4 ซม.
• เครื่องยิงบาร์โค้ด มีความยาวสายเคเบิล 2.0 เมตร
• การเชื่อมต่อประเภท: RJ-45
• แหล่งกำเนิดแสงของเครื่องสแกนบาร์โค้ด : 650nm
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องอ่านบาร์โค้ด พร้อมขาตั้ง Honeywell 1400g 2D QR Code

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , , ,

Honeywell Voyager 1400g
เครื่องยิงบาร์โค้ด Barcode Scanner Honeywell
สแกนบาร์โค้ด 2D , PDF417 และ QR Code ได้ พร้อมขาตั้ง
…………………………………..
• สามารถยิงบาร์โค้ด 1D บาร์โค้ดมาตรฐานสินค้าและทั่วๆไป
• สามารถอ่านบาร์โค้ด 2D บาร์โค้ด PDF417 และ บาร์โค้ด QR Code ได้
• น้ำหนักของเครื่องสแกนบาร์โค้ด 2D Honeywell : 119 กรัม
• เครื่องยิงบาร์โค้ดสี : ดำ พร้อมขาตั้ง
• เครื่องอ่านบาร์โค้ด รองรับการเชื่อมต่อแบบ : USB
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบตั้งโต๊ะ Honeywell MS7120

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , ,

Honeywell MS7120
เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบตั้งโต๊ะ Honeywell MS7120
ฺDesktop Barcode Scanner Honeywell MS7120
…………………………………..
• การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะด้วย USB
• ระยะของการอ่านไม่เกิน 10 นิ้ว
• บาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะชนิดเลเซอร์ (Laser) แบบ 20 เส้น
• แหล่งกำเนิดแสง 650nm visible laser diodes (VLD)
• อัตราการสแกน 1,200 scans per second
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องสแกนบาร์โค้ดเลเซอร์ แบบตั้งโต๊ะ WINMAX-PBS08

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , , , ,

WINMAX-PBS08
เครื่องสแกนบาร์โค้ดเลเซอร์ แบบตั้งโต๊ะ
Desktop directional Barcode Scanner Winmax
…………………………………..
• ชนิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ: เลเซอร์ (Laser)
• ระยะแสงเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ: 650nm
• อัตราการสแกนของเครื่องยิงบาร์โค้ด:1400 scans per second
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะมีระยะของการอ่าน : 2.5-600 มม.
• การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ด : USB
…………………………………..

• Read more >> ……………..

เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบตั้งโต๊ะ WINMAX-7160

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , , , ,

WINMAX-7160
เครื่องสแกนบาร์โค้ด แบบตั้งโต๊ะ WINMAX-7160
Desktop directional Barcode Scanner Winmax
…………………………………..
• ชนิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ: เลเซอร์ (Laser)
• ระยะแสงเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ: 650nm
• อัตราการสแกนของเครื่องยิงบาร์โค้ด: 2000 scans per second
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะมีระยะของการอ่าน : 2.5-600 มม.
• การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ด : USB
…………………………………..

• Read more >> ……………..

เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบตั้งโต๊ะ Barcode Scanner WINMAX-7160-B

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , ,

WINMAX-7160-B
เครื่องสแกนบาร์โค้ด แบบตั้งโต๊ะ WINMAX-7160-B
Desktop directional Barcode Scanner Winmax
…………………………………..
• ชนิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ: เลเซอร์ (Laser)
• ระยะแสงเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ: 650nm
• อัตราการสแกนของเครื่องยิงบาร์โค้ด: 2000 scans per second
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะมีระยะของการอ่าน : 2.5-600 มม.
• การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ด : USB
…………………………………..

• Read more >> ……………..

เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบไร้สาย WINMAX-W1

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

WINMAX-W1
เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไร้สาย Barcode Scanner
Wireless Barcode Scanner WINMAX-W1
…………………………………..
• ชนิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : เลเซอร์ (Laser)
• คลื่นความถี่บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย : 433MHz
• การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : USB
• หน้ากว้างในการอ่าน : 30 ซม.
• ใช้ไฟฟ้าในการหล่อเลี้ยง: 30mA
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบไร้สาย WINMAX-W2

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

WINMAX-W2
เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไร้สาย Barcode Scanner
Wireless Barcode Scanner WINMAX-W2
…………………………………..
• ชนิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย: เลเซอร์ (Laser)
• มุมยิงบาร์โค้ดสแกนเนอร์ : มุม 60 องศา
• การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : USB
• ระยะการอ่านบาร์โค้ดไกล: ประมาณ 100 เมตร ในที่โล่ง
• หน้ากว้างในการอ่าน: 30 ซม.
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องสแกนบาร์โค้ด แบบไร้สาย WINMAX-W2

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

WINMAX-W2W
เครื่องอ่านบาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย (สีขาว)
Wireless Code Barcode Laser Scanner Reader
…………………………………..
• เครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สายมือถือและตั้งโต๊ะ
• ชนิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สายเลเซอร์ (Laser)
• มุมยิงบาร์โค้ดสแกนเนอร์ มุม 60 องศา
• การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย USB
• ระยะการอ่านบาร์โค้ดไกลประมาณ 100 เมตรในที่โล่ง
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องสแกนบาร์โค้ด แบบไร้สาย 400m พร้อมแท่นวาง WINMAX-W3

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

WINMAX-W3
เครื่องสแกนบาร์โค้ด แบบไร้สาย 400m
Wireless Barcode Scanner WINMAX-W3
…………………………………..
• ชนิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : เลเซอร์ (Laser)
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดทำจากวัสดุ : ABS+PVC+PC
• การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : USB
• เครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สายสี: ดำ-ส้ม
• การสแกนประเภท : สแกนด้วยมือ (โดยการกดปุ่ม)
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบไร้สายสีเหลือง

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

WINMAX-W4
เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบไร้สายสีเหลือง
Wireless Barcode Scanner WINMAX-W4
…………………………………..
• ชนิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : เลเซอร์ (Laser)
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดทำจากวัสดุ : ABS+PVC+PC
• การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : USB
• เครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สายสี: เหลือง
• การสแกนประเภท : สแกนด้วยมือ (โดยการกดปุ่ม)
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สาย เก็บข้อมูลได้พร้อมขาตั้ง WINMAX-W5

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , , , ,

WINMAX-W5
เครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สาย เก็บข้อมูลได้พร้อมขาตั้ง
Wireless Code Barcode Laser Scanner 300M
…………………………………..
• น้ำหนักเครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สายประมาณ 200 กรัม
• เครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สาย เก็บข้อมูลได้ และอัพโหลดได้
• ระยะของเครื่องยิงบาร์โค้ดในพื้นที่โล่ง 300 เมตรโดยประมาณ
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดทำจากวัสดุ : ABS+PVC+PC
…………………………………..

• Read more >> ……………..

เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบไร้สาย USB WINMAX-W6

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

WINMAX-W6
เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไร้สาย Barcode Scanner
Wireless Barcode Scanner WINMAX-W6
…………………………………..
• ชนิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : เลเซอร์ (Laser)
• คลื่นความถี่บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย : 433MHz
• การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : USB
• แหล่งกำเนิดแสงของเครื่องอ่านบาร์โค้ด : 650nm
• การสแกนประเภท : สแกนด้วยมือ (โดยการกดปุ่ม)
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย 400m พร้อมแท่นวาง WINMAX-W7

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , , , ,

WINMAX-W7
เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไร้สาย 400m พร้อมแท่นวาง
Wireless Code Barcode Laser Scanner 400M
…………………………………..
• เครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สายสีขาว-ดำ
• น้ำหนักเครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สายประมาณ 200 กรัม
• ระยะของเครื่องยิงในพื้นที่โล่ง 400 เมตรโดยประมาณ
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดทำจากวัสดุ : ABS+PVC+PC
…………………………………..
• Read more >> ……………..