กระดาษความร้อน Thermal Paper 79-80 mm.ยาว 15 เมตร 10 ม้วน

Posted in กระดาษความร้อน, กระดาษใบเสร็จ, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , ,

PP80-15
กระดาษความร้อน Thermal Paper 79-80 mm.ยาว 15 เมตร 10 ม้วน
10 roll Thermal Paper 80 mm
…………………………………..
• 10 ม้วน กระดาษความร้อน
• Thermal Paper 2″ 80 mm.
• ความยาว 15 เมตร
• กระดาษ สินค้าเกรดA
• ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ
…………………………………..
• Read more >> ……………..

กระดาษความร้อน Thermal Paper 79-80 mm ยาว 30 เมตร 10 ม้วน

Posted in กระดาษความร้อน, กระดาษใบเสร็จ, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , ,

PP80-30
กระดาษความร้อน 79-80 mm Thermal Paper ยาว 30 เมตร 10 ม้วน
10 roll Thermal Paper 79-80 mm
…………………………………..
• 10 ม้วน กระดาษความร้อน
• Thermal Paper 2″ 80 mm.
• ความยาว 30 เมตร
• กระดาษ สินค้าเกรดA
• ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ
…………………………………..
• Read more >> ……………..

กระดาษความร้อน Thermal Paper 79-80 mm ยาว 50 เมตร 10 ม้วน

Posted in กระดาษความร้อน, กระดาษใบเสร็จ, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , ,

PP80-50
กระดาษความร้อน 79-80 mm Thermal Paper ยาว 50 เมตร 10 ม้วน
10 roll Thermal Paper 80 mm
…………………………………..
• 10 ม้วน กระดาษความร้อน
• Thermal Paper 2″ 80 mm.
• ความยาว 50 เมตร
• กระดาษ สินค้าเกรดA
• ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ
…………………………………..
• Read more >> ……………..

สติกเกอร์บาร์โค้ด 60 x 40mm จำนวน 1000 ดวง

Posted in สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , ,

barcode-S1
สติกเกอร์บาร์โค้ด-60mmx40mmx1000pcs
label paper 60mmx40mmx1000pcs
…………………………………..
• สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด (Barcode Sticker)
• ฉลากบาร์โค้ด
• ฉลากสินค้าบรรจุภัณฑ์
• บาร์โค้ด Label Paperสำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
• ขนาดสติกเกอร์ บาร์โค้ด 50mmX30mmX1000pcs
…………………………………..
• Read more >> ……………..

สติกเกอร์บาร์โค้ด 50 x 30mm จำนวน 2000 ดวง

Posted in สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , ,

barcode-S2
สติกเกอร์ บาร์โค้ด Label Paper 50mmX30mmX2000 ดวง
Label Paper 50mmX30mmX2000pcs
…………………………………..
• สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด (Barcode Sticker)
• ฉลากบาร์โค้ด
• ฉลากสินค้าบรรจุภัณฑ์
• บาร์โค้ด Label Paperสำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
• ขนาดสติกเกอร์ บาร์โค้ด 50mmX30mmX2000pcs
…………………………………..
• Read more >> ……………..

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด Sticker Barcode 32x25mm 2500ดวง

Posted in สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , ,

barcode-S5
สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด 32x25mm 2500ดวง
Sticker Barcode 32x25mm 2500pcs
…………………………………..
• สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด (Barcode Sticker)
• ฉลากบาร์โค้ด
• ฉลากสินค้าบรรจุภัณฑ์
• บาร์โค้ด Label Paperสำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
• ขนาดสติกเกอร์ บาร์โค้ด 32 x 25mm x 2500pcs
…………………………………..
• Read more >> ……………..

สติกเกอร์บาร์โค้ด 35 x 25mm จำนวน 3000 ดวง

Posted in สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

barcode-S3
กระดาษสติกเกอร์บาร์โค้ด 35mmx25mmx 3000pcs จำนวน3000ดวง
label paper 35mmx25mmx 3000 pcs
…………………………………..
• สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด (Barcode Sticker)
• ฉลากบาร์โค้ด
• ฉลากสินค้าบรรจุภัณฑ์
• บาร์โค้ด Label Paperสำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
• ขนาดสติกเกอร์ บาร์โค้ด : 35mmX25mmX 3000pcs (จำนวน3000ดวง)
…………………………………..
• Read more >> ……………..

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด Sticker Barcode 32x25mm 5000ดวง

Posted in สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , ,

barcode-S4
สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด 32x25mm 5000ดวง
Sticker Barcode 32x25mm 5000pcs
…………………………………..
• สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด (Barcode Sticker)
• ฉลากบาร์โค้ด
• ฉลากสินค้าบรรจุภัณฑ์
• บาร์โค้ด Label Paperสำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
• ขนาดสติกเกอร์ บาร์โค้ด 32 x 25mm x 5000pcs
…………………………………..
• Read more >> ……………..

หมึกริบบอนบาร์โค้ด สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ยาว 74 เมตร

Posted in สินค้าทั้งหมด, เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
Tagged , , , , , , , ,

barcode-R1
หมึกริบบอนบาร์โค้ด สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
110 มม x 25 มม ยาว 74 เมตร

Barcode Ribbon
…………………………………..
• พิมพ์ได้คมชัดในระดับดีและทนทานต่อการขูดขีด
• ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์หลากหลายรุ่น
• เหมาะกับงานที่ต้องการความรวดเร็ว
• ริบบอนบาร์โค้ดมีขนาด :110mm X 12mm
• ริบบอนบาร์โค้ดมีน้ำหนัก :120g
…………………………………..
• Read more >> ……………..

หมึกริบบอนบาร์โค้ด สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ยาว 300 เมตร

Posted in สินค้าทั้งหมด, เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
Tagged , , , , , , , ,

barcode-R2
หมึกริบบอนบาร์โค้ด สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
110 มม x  25 มม ยาว 300 เมตร

Barcode Ribbon
…………………………………..
• พิมพ์ได้คมชัดในระดับดีและทนทานต่อการขูดขีด
• ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์หลากหลายรุ่น
• เหมาะกับงานที่ต้องการความรวดเร็ว
• ริบบอนบาร์โค้ดมีขนาด :110mm X 25mm
• ริบบอนบาร์โค้ดมีน้ำหนัก :300g
…………………………………..
• Read more >> ……………..

หมึกพิมพ์บาโค้ด Ribbon barcode 110 มม. ยาว 91 ม.แกน 0.5นิ้ว

Posted in สินค้าทั้งหมด, เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
Tagged , , , , , , , ,

barcode-R3
หมึกริบบอน สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ขนาดแกน 0.5 นิ้ว
Ribbon Premium WAX 110MM X 91M
…………………………………..
• พิมพ์ได้คมชัดในระดับดีและทนทานต่อการขูดขีด
• ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์หลากหลายรุ่น
• เหมาะกับงานที่ต้องการความรวดเร็ว
• ริบบอนบาร์โค้ดมีขนาด :110mm X 91m
• ริบบอนบาร์โค้ดมีน้ำหนัก :150g
…………………………………..
• Read more >> ……………..

หมึกพิมพ์บาร์โค้ด Ribbon barcode 110 มม. ยาว 300 ม.แกน 1 นิ้ว

Posted in สินค้าทั้งหมด, เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
Tagged , , , , , , , ,

barcode-R4
หมึกริบบอน สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ขนาดแกน 1 นิ้ว
Ribbon Premium WAX 110MM X 300M
…………………………………..
• พิมพ์ได้คมชัดในระดับดีและทนทานต่อการขูดขีด
• ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์หลากหลายรุ่น
• เหมาะกับงานที่ต้องการความรวดเร็ว
• ริบบอนบาร์โค้ดมีขนาด :110mm X 300m
• ริบบอนบาร์โค้ดมีน้ำหนัก :200g
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องบันทึกเงินสด เครื่องเก็บเงินสด WINMAX-GS-BL686GB

Posted in เครื่องบันทึกเงินสด
Tagged , , , , , , , , ,

WINMAX-GS-BL686GB
เครื่องบันทึกเงินสด เครื่องเก็บเงิน
Electronic Cash register WINMAX-GS-BL686GB
…………………………………..
• เครื่องบันทึกเงินสด เพิ่มสินค้าได้ 10000 รายการ
• เครื่องบันทึกเงินเพิ่มพนักงานขายได้ 10 คน
• เครื่องบันทึกเงินสดมี UVตรวจธนบัตรปลอม
• เครื่องเก็บเงินสด มีฟังก์ชันการวิเคราะห์กำไร
• เครื่องเก็บเงิน มีฟังก์ชันการจัดการสินค้า
• เก็บธนบัตร 3 ช่อง ช่องใส่เหรียญ 8 ช่อง
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องบันทึกเงินสด เครื่องเก็บเงิน Cash register WM-10000P

Posted in เครื่องบันทึกเงินสด
Tagged , , , , , , , , ,

WM-10000P
เครื่องบันทึกเงินสด เครื่องเก็บเงิน
Electronic Cash register WM-10000P
…………………………………..
• เครื่องบันทึกเงินสด เพิ่มสินค้าได้ 10000 รายการ
• เครื่องบันทึกเงินเพิ่มพนักงานขายได้ 10 คน
• เครื่องบันทึกเงินสดมี UVตรวจธนบัตรปลอม
• เครื่องเก็บเงินสด มีฟังก์ชันการวิเคราะห์กำไร
• เครื่องเก็บเงิน มีฟังก์ชันการจัดการสินค้า
• เก็บธนบัตร 3 ช่อง ช่องใส่เหรียญ 8 ช่อง
………………………………….. • Read more >> ……………..