เฟรมครอบจอทัชสกรีน ลายไม้สีทอง

Posted in จอทัชสกรีน, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

Winmax-TF3
เฟรมครอบจอทัชสกรีน ลายไม้สีทอง
touch screen cover frame modern gold color
…………………………………..
• เฟรมครอบจอทัชสกรีน ลายไม้สีทอง มีหลายขนาดให้เลือก 32″,42″,46″,50″,55″ และ 60″
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เฟรมครอบจอทัชสกรีน ลายไม้สีเทา

Posted in จอทัชสกรีน, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

Winmax-TF4
เฟรมครอบจอทัชสกรีน ลายไม้สีเทา
touch screen cover frame silver color
…………………………………..
• เฟรมครอบจอทัชสกรีน ลายไม้สีเทา มีหลายขนาดให้เลือก 32″,42″,46″,50″,55″ และ 60″
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เฟรมครอบจอทัชสกรีน ลายโมเดิร์นสีดำ

Posted in จอทัชสกรีน, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

Winmax-TF5
เฟรมครอบจอทัชสกรีน ลายโมเดิร์นสีดำ
touch screen cover frame modern black color
…………………………………..
• เฟรมครอบจอทัชสกรีน ลายโมเดิร์นสีดำ มีหลายขนาดให้เลือก 32″,42″,46″,50″,55″ และ 60″
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เฟรมครอบจอทัชสกรีน ลายโมเดิร์นสีขาว

Posted in จอทัชสกรีน, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

Winmax-TF6
เฟรมครอบจอทัชสกรีน ลายโมเดิร์นสีขาว
touch screen cover frame modern white color
…………………………………..
• เฟรมครอบจอทัชสกรีน ลายโมเดิร์นสีขาว มีหลายขนาดให้เลือก 32″,42″,46″,50″,55″ และ 60″
…………………………………..
• Read more >> ……………..

All-in-One จอทัชสกรีน WINMAX GS-3025

Posted in ชุด POS Touch All in 1, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , , , ,

WINMAX-GS-3025
All-in-One จอทัชสกรีน touch screen pos pc
All-in-One Touch Screen POS PC
…………………………………..
• ขนาดของจอภาพ : สัมผัส 15 ”
• จอทัชสกรีน POSสี : สีดำ
• เมนบอร์ดของจอทัชสกรีน : Industrial POS motherboard
• จอทัชสกรีนมีความเร็ว CPU : 1.8G
• หน่วยความจำของจอทัชสกรีน : 1 GB
• ฮาร์ดดิสก์ของจอทัชสกรีน : 80 G
…………………………………..
• Read more >> ……………..

ชุดอุปกรณ์ขายหน้าร้าน All in one POS SET A

Posted in POS เซ็ตโปรโมชั่น, ชุด POS Touch All in 1, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , ,

All-in-one-POS SET A
All in one posอุปกรณ์ขายหน้าร้าน ครบชุด POS SET A
จอทัชสกรีน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องสแกนบาร์โค้ด
…………………………………..
• จอทัชสกรีน POS All-in-One GS-3025 จำนวน 1เครื่อง
• เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 58 mm WINMAX-PP581 จำนวน 1เครื่อง
• ลิ้นชักเก็บเงินสด WINMAX-PCD478 (สีดำ) จำนวน 1เครื่อง
• เครื่องอ่านบาร์โค้ด WINMAX-PBS07-BS (สีดำ) จำนวน 1เครื่อง
…………………………………..
• Read more >> ……………..

ชุดอุปกรณ์ขายหน้าร้าน All in one POS SET B

Posted in POS เซ็ตโปรโมชั่น, ชุด POS Touch All in 1, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , ,

All-in-one-POS SET B
All in one posอุปกรณ์ขายหน้าร้าน ครบชุด POS SET B
จอทัชสกรีน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องสแกนบาร์โค้ด
…………………………………..
• จอทัชสกรีน POS All-in-One GS-3025 จำนวน 1เครื่อง
• เครื่องปริ้นใบเสร็จ 58 mm WINMAX-XPT58K จำนวน 1เครื่อง
• เครื่องเก็บเงิน WINMAX-PCD410 จำนวน 1เครื่อง
• บาร์โค้ดสแกนเนอร์พร้อมขาตั้ง Signature SC101 จำนวน 1เครื่อง
…………………………………..
• Read more >> ……………..

ชุดอุปกรณ์ขายหน้าร้าน All in one POS SET C

Posted in POS เซ็ตโปรโมชั่น, ชุด POS Touch All in 1, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , ,

All-in-one-POS SET C
All in one posอุปกรณ์ขายหน้าร้าน ครบชุด POS SET C
จอทัชสกรีน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องอ่านบาร์โค้ด
…………………………………..
• จอทัชสกรีน touch screen POS All-in-One GS-3025 จำนวน 1เครื่อง
• เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 58 mm WINMAX-PP804 จำนวน 1เครื่อง
• ลิ้นชักเก็บเงินสด WINMAX-PCD410 (สีดำ) จำนวน 1เครื่อง
• บาร์โค้ดสแกนเนอร์ Honeywell MS9590 จำนวน 1เครื่อง
…………………………………..
• Read more >> ……………..

ชุดอุปกรณ์ขายหน้าร้าน All in one POS SET D

Posted in POS เซ็ตโปรโมชั่น, ชุด POS Touch All in 1, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , ,

All-in-one-POS SET D
All in one posอุปกรณ์ขายหน้าร้าน ครบชุด POS SET D
จอทัชสกรีน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องอ่านบาร์โค้ด
…………………………………..
• จอทัชสกรีน All-in-One GS-3025 จำนวน 1เครื่อง
• เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 58 mm WINMAX-PP804 จำนวน 1เครื่อง
• ลิ้นชักเก็บเงินสด WINMAX-PCD410 (สีดำ) จำนวน 1เครื่อง
• บาร์โค้ดสแกนเนอร์ Honeywell MS9590 จำนวน 1เครื่อง
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ WINMAX-PBS08 จำนวน 1เครื่อง
…………………………………..
• Read more >> ……………..

All in One เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องสแกนบาร์โค้ด ลิ้นชักเก็บเงิน กระดาษความร้อน All in One Set E

Posted in ชุด POS Touch All in 1, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , , ,


All-in-one-POS SET E
ชุด POS All in One  Set E
Point of Sale All in One POS Set E
………………………………………………………
• จอทัชสกรีน  All-in-One 15inch สีดำ
• เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องพิมพ์สลิป 58 mm WINMAX-PP581
• เครื่องสแกนบาร์โค้ด  WINMAX-PBS07-BS (สีดำ)
• ลิ้นชักเก็บเงินสด WINMAX-PCD478 (สีดำ)
• กระดาษสลิป 57-58 mm. ยาว 15 เมตร 10 ม้วน
………………………………………………………

• Read more >> ……………..

All in One เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องสแกนบาร์โค้ด ลิ้นชักเก็บเงิน POS Set F

Posted in ชุด POS Touch All in 1, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , , ,

All-in-one-POS SET F
All in One เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องสแกนบาร์โค้ด ลิ้นชักเก็บเงิน POS Set F
Point of Sale All in One POS Set E
………………………………………………………
• จอทัชสกรีน All in One ขนาด 15 นิ้ว สีดำ
• เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาด 80 มม. ฉีกมือ สีดำ
• ลิ้นชักเก็บเงิน ขนาด 4 ช่อง สีดำ
• เครื่องสแกนบาร์โค้ดพร้อมขาตั้ง สีดำ
………………………………………………………

• Read more >> ……………..

All in One เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องสแกนบาร์โค้ด ลิ้นชักเก็บเงิน POS Set G

Posted in ชุด POS Touch All in 1, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

All-in-one-POS SET G
All in One เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องสแกนบาร์โค้ด ลิ้นชักเก็บเงิน POS Set G
Point of Sale All in One POS Set G
………………………………………………………
•  จอทัชสกรีน All in One ขนาด 15 นิ้ว สีดำแดง
• เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาด 58 มม. ฉีกมือ สีดำ
• เครื่องสแกนบาร์โค้ดพร้อมขาตั้ง สีดำ
• ลิ้นชักเก็บเงิน ขนาด 4 ช่อง สีดำ
………………………………………………………

• Read more >> ……………..

All in One เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องสแกนบาร์โค้ด ลิ้นชักเก็บเงิน POS Set I

Posted in ชุด POS Touch All in 1, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

All-in-one-POS SET I
All in One เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องสแกนบาร์โค้ด ลิ้นชักเก็บเงิน POS Set I
Point of Sale All in One POS Set I
………………………………………………………
• จอทัชสกรีน All in One ขนาด 15 นิ้ว สีดำแดง
• เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาด 80 มม. ตัดกระดาษอัตโนมัติ สีดำ
• ลิ้นชักเก็บเงิน ขนาด 4 ช่อง สีดำ
• เครื่องสแกนบาร์โค้ดพร้อมขาตั้ง สีดำ
• กระดาษพิมพ์ใบเสร็จ ขนาด 80 มม. ยาว 15 เมตร 10 ม้วน
• เครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก Magnetic Card Reader
………………………………………………………

• Read more >> ……………..

All in One เครื่องอ่านบัตร เครื่องรูดบัตร POS Set K

Posted in ชุด POS Touch All in 1, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,


All-in-one-POS SET K
All in One เครื่องอ่านบัตร เครื่องรูดบัตร POS Set K
Point of Sale All in One POS Set K
………………………………………………………
• จอทัชสกรีน All in One ขนาด 15 นิ้ว สีดำ
• เครื่องอ่านบัตร เครื่องรูดบัตร Magnetic Card Reader
………………………………………………………

• Read more >> ……………..