Tag Archives: ซอฟต์แวร์ขายหน้าร้าน

โปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน โปรแกรม POS (Client Version)

Posted in สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมขายหน้าร้าน
Tagged , , , , , , , , ,

Winmax-POS-C
โปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน โปรแกรม POS (Client Version)
Point of Sale Program Winmax POS (Client Version)
………………………………………………………………
• ระบบรองรับการทำงานเป็นกะหรือผู้ใช้หลายคนได้
• มีระบบจัดการข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า รวมไปถึงข้อมูลผู้ผลิต/ตัวแทนจำหน่าย
• ระบบสามารถกำหนดราคาขายแต่ละระดับลูกค้าได้
• ระบบสามารถสร้าง Barcode สินค้าเองได้
…………………………………………………………………

• Read more >> ……………..

โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมขายสินค้า โปรแกรม POS (Standard Version)

Posted in สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมขายหน้าร้าน
Tagged , , , , , , , , ,

Winmax-POS-S
โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมขายสินค้า โปรแกรม POS (Standard Version)
Point of Sale Program Winmax POS (Standard Version)
………………………………………………………………
• โปรแกรมขายหน้าร้าน Winmax POS มี คุณสมบัติพื้นฐานทั่วไป
• สรุปการขายแต่ละวัน เงินสด ลูกหนี้ สรุปกำไรขาดทุน สินค้าขายดี สินค้าขายไม่ดี เป็นต้น
…………………………………………………………………

• Read more >> ……………..

โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรม POS (Gold Version)

Posted in สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมขายหน้าร้าน
Tagged , , , , , , , , ,

Winmax-POS-G
โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรม POS (Gold Version)
Point of Sale Program Winmax POS (Gold Version)
………………………………………………………………
• โปรแกรมขายหน้าร้านมีระบบ Login ก่อนเข้าใช้งาน สามารถเพิ่มผู้ใช้ได้ไม่จำกัด อีกทั้งยังสามารถจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้แต่ละประเภทได้
• ระบบรองรับการทำงานเป็นกะหรือผู้ใช้หลายคนได้ และยังสามารถพิมพ์ใบสรุปกะได้
• มีระบบจัดการข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า รวมไปถึงข้อมูลผู้ผลิต/ตัวแทนจำหน่าย
• ระบบสามารถกำหนดราคาขายแต่ละระดับลูกค้าได้ (เวลาขายจะขึ้นราคาสำหรับลูกค้าแต่ละรายอัตโนมัติ เหมาะกับร้านค้าส่ง)
…………………………………………………………………

• Read more >> ……………..

โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมขายสินค้า POS (Professional Version)

Posted in สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมขายหน้าร้าน
Tagged , , , , , , , , ,

Winmax-POS-P
โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมขายสินค้า POS (Professional Version)
Point of Sale Program Winmax POS (Professional Version)
………………………………………………………………
• ระบบรองรับการทำงานเป็นกะหรือผู้ใช้หลายคนได้
• มีระบบจัดการข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า
• ระบบสามารถกำหนดราคาขายแต่ละระดับลูกค้าได้
• ระบบสามารถสร้าง Barcode สินค้าเองได้
• มีระบบจัดการข้อมูลการรับสินค้าที่สั่งซื้อเข้าคลัง
…………………………………………………………………

• Read more >> ……………..