Tag Archives: บาร์โค้ดอัตโนมัติ

เครื่องยิงบาร์โค้ด Signature SC101 พร้อมขาตั้ง

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , , , ,

Signature SC101
เครื่องยิงบาร์โค้ด Signature SC101 พร้อมขาตั้ง
Barcode Scanner Signature SC101 สีดำ
…………………………………..
• ความละเอียดเครื่องยิงบาร์โค้ด : การใช้งานมือถือ, การตรวจหาอัตโนมัติ
• ขนาดของเครื่องสแกนบาร์โค้ด : 9.5×6.7×15.4 ซม.
• เครื่องยิงบาร์โค้ด มีความยาวสายเคเบิล 2.0 เมตร
• การเชื่อมต่อประเภท: RJ-45
• แหล่งกำเนิดแสงของเครื่องสแกนบาร์โค้ด : 650nm
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบไร้สาย WINMAX-W1

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

WINMAX-W1
เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไร้สาย Barcode Scanner
Wireless Barcode Scanner WINMAX-W1
…………………………………..
• ชนิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : เลเซอร์ (Laser)
• คลื่นความถี่บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย : 433MHz
• การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : USB
• หน้ากว้างในการอ่าน : 30 ซม.
• ใช้ไฟฟ้าในการหล่อเลี้ยง: 30mA
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบไร้สาย WINMAX-W2

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

WINMAX-W2
เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไร้สาย Barcode Scanner
Wireless Barcode Scanner WINMAX-W2
…………………………………..
• ชนิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย: เลเซอร์ (Laser)
• มุมยิงบาร์โค้ดสแกนเนอร์ : มุม 60 องศา
• การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : USB
• ระยะการอ่านบาร์โค้ดไกล: ประมาณ 100 เมตร ในที่โล่ง
• หน้ากว้างในการอ่าน: 30 ซม.
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องสแกนบาร์โค้ด แบบไร้สาย 400m พร้อมแท่นวาง WINMAX-W3

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

WINMAX-W3
เครื่องสแกนบาร์โค้ด แบบไร้สาย 400m
Wireless Barcode Scanner WINMAX-W3
…………………………………..
• ชนิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : เลเซอร์ (Laser)
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดทำจากวัสดุ : ABS+PVC+PC
• การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : USB
• เครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สายสี: ดำ-ส้ม
• การสแกนประเภท : สแกนด้วยมือ (โดยการกดปุ่ม)
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบไร้สายสีเหลือง

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

WINMAX-W4
เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบไร้สายสีเหลือง
Wireless Barcode Scanner WINMAX-W4
…………………………………..
• ชนิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : เลเซอร์ (Laser)
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดทำจากวัสดุ : ABS+PVC+PC
• การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : USB
• เครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สายสี: เหลือง
• การสแกนประเภท : สแกนด้วยมือ (โดยการกดปุ่ม)
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบไร้สาย USB WINMAX-W6

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

WINMAX-W6
เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไร้สาย Barcode Scanner
Wireless Barcode Scanner WINMAX-W6
…………………………………..
• ชนิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : เลเซอร์ (Laser)
• คลื่นความถี่บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย : 433MHz
• การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : USB
• แหล่งกำเนิดแสงของเครื่องอ่านบาร์โค้ด : 650nm
• การสแกนประเภท : สแกนด้วยมือ (โดยการกดปุ่ม)
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องสแกนบาร์โค้ดบลูทูธ อ่านบาร์โค้ดไร้สายผ่าน Bluetooth CT20

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

WINMAX-CT20
เครื่องสแกนบาร์โค้ดบลูทูธ อ่านบาร์โค้ดไร้สายผ่าน Bluetooth CT20
Wireless Barcode Scanner WINMAX-CT20
…………………………………..
• ชนิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : เลเซอร์ (Laser)
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดทำจากวัสดุ : ABS+PVC+PC
• การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : Bluetooth
• เครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สายสี: ดำ
• การสแกนประเภท : สแกนด้วยมือ (โดยการกดปุ่ม)
…………………………………..
• Read more >> ……………..