Tag Archives: เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย

เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบไร้สาย WINMAX-W1

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

WINMAX-W1
เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไร้สาย Barcode Scanner
Wireless Barcode Scanner WINMAX-W1
…………………………………..
• ชนิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : เลเซอร์ (Laser)
• คลื่นความถี่บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย : 433MHz
• การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : USB
• หน้ากว้างในการอ่าน : 30 ซม.
• ใช้ไฟฟ้าในการหล่อเลี้ยง: 30mA
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบไร้สาย WINMAX-W2

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

WINMAX-W2
เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไร้สาย Barcode Scanner
Wireless Barcode Scanner WINMAX-W2
…………………………………..
• ชนิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย: เลเซอร์ (Laser)
• มุมยิงบาร์โค้ดสแกนเนอร์ : มุม 60 องศา
• การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : USB
• ระยะการอ่านบาร์โค้ดไกล: ประมาณ 100 เมตร ในที่โล่ง
• หน้ากว้างในการอ่าน: 30 ซม.
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องสแกนบาร์โค้ด แบบไร้สาย WINMAX-W2

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

WINMAX-W2W
เครื่องอ่านบาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย (สีขาว)
Wireless Code Barcode Laser Scanner Reader
…………………………………..
• เครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สายมือถือและตั้งโต๊ะ
• ชนิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สายเลเซอร์ (Laser)
• มุมยิงบาร์โค้ดสแกนเนอร์ มุม 60 องศา
• การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย USB
• ระยะการอ่านบาร์โค้ดไกลประมาณ 100 เมตรในที่โล่ง
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องสแกนบาร์โค้ด แบบไร้สาย 400m พร้อมแท่นวาง WINMAX-W3

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

WINMAX-W3
เครื่องสแกนบาร์โค้ด แบบไร้สาย 400m
Wireless Barcode Scanner WINMAX-W3
…………………………………..
• ชนิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : เลเซอร์ (Laser)
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดทำจากวัสดุ : ABS+PVC+PC
• การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : USB
• เครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สายสี: ดำ-ส้ม
• การสแกนประเภท : สแกนด้วยมือ (โดยการกดปุ่ม)
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบไร้สายสีเหลือง

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

WINMAX-W4
เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบไร้สายสีเหลือง
Wireless Barcode Scanner WINMAX-W4
…………………………………..
• ชนิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : เลเซอร์ (Laser)
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดทำจากวัสดุ : ABS+PVC+PC
• การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : USB
• เครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สายสี: เหลือง
• การสแกนประเภท : สแกนด้วยมือ (โดยการกดปุ่ม)
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สาย เก็บข้อมูลได้พร้อมขาตั้ง WINMAX-W5

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , , , ,

WINMAX-W5
เครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สาย เก็บข้อมูลได้พร้อมขาตั้ง
Wireless Code Barcode Laser Scanner 300M
…………………………………..
• น้ำหนักเครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สายประมาณ 200 กรัม
• เครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สาย เก็บข้อมูลได้ และอัพโหลดได้
• ระยะของเครื่องยิงบาร์โค้ดในพื้นที่โล่ง 300 เมตรโดยประมาณ
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดทำจากวัสดุ : ABS+PVC+PC
…………………………………..

• Read more >> ……………..

เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบไร้สาย USB WINMAX-W6

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

WINMAX-W6
เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไร้สาย Barcode Scanner
Wireless Barcode Scanner WINMAX-W6
…………………………………..
• ชนิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : เลเซอร์ (Laser)
• คลื่นความถี่บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย : 433MHz
• การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : USB
• แหล่งกำเนิดแสงของเครื่องอ่านบาร์โค้ด : 650nm
• การสแกนประเภท : สแกนด้วยมือ (โดยการกดปุ่ม)
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย 400m พร้อมแท่นวาง WINMAX-W7

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , , , ,

WINMAX-W7
เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไร้สาย 400m พร้อมแท่นวาง
Wireless Code Barcode Laser Scanner 400M
…………………………………..
• เครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สายสีขาว-ดำ
• น้ำหนักเครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สายประมาณ 200 กรัม
• ระยะของเครื่องยิงในพื้นที่โล่ง 400 เมตรโดยประมาณ
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดทำจากวัสดุ : ABS+PVC+PC
…………………………………..
• Read more >> ……………..

เครื่องยิงบาร์โค้ดไร้สาย พร้อมขาตั้ง WINMAX-W8

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , , , ,

WINMAX-W8
เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบไร้สาย
Wireless Barcode portable handheld Usb Laser
…………………………………..
• แหล่งกำเนิดแสงของเครื่องอ่านบาร์โค้ด 650nm
• อัตราการสแกน 120 สแกน / วินาที
• รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB Wireless
• เครื่องอ่านบาร์โค้ด น้ำหนัก : 300 กรัม
• ขนาดเครื่องยิงบาร์โค้ด : (L×W×H): 7×4×16 ซม
• เครื่องอ่านยิงบาร์โค้ด ทำจากวัสดุ : ABS ; พีซี
…………………………………..

• Read more >> ……………..

เครื่องสแกนบาร์โค้ดบลูทูธ อ่านบาร์โค้ดไร้สายผ่าน Bluetooth CT20

Posted in บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , ,

WINMAX-CT20
เครื่องสแกนบาร์โค้ดบลูทูธ อ่านบาร์โค้ดไร้สายผ่าน Bluetooth CT20
Wireless Barcode Scanner WINMAX-CT20
…………………………………..
• ชนิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : เลเซอร์ (Laser)
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดทำจากวัสดุ : ABS+PVC+PC
• การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย : Bluetooth
• เครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สายสี: ดำ
• การสแกนประเภท : สแกนด้วยมือ (โดยการกดปุ่ม)
…………………………………..
• Read more >> ……………..